Despre Noi

ThreePharm s-a impus pe piaţa românească de aparatură şi produse medicale, oferind produse şi servicii de calitate superioară spitalelor private şi de stat. De peste 20 de ani oferim soluţii profesioniste integrate de import, promovare, distribuţie, service tehnic şi asistenţă post vânzări. Considerăm capitalul uman cel mai important patrimoniu, iar instruirea continuă a personalului este puternic încurajată. Am pus bazele unei culturi organizaţionale care stimulează inovaţia şi flexibilitatea, dar care are totuşi capacitatea de a imprima echipei o gândire sistemică şi conformă cu viziunea. Cu alte cuvinte, am ales modelul organizaţional “learning organization” care în timp ne-a asigurat avantaje competitive intangibile, rezistând astfel cu succes pe o piaţă de produse şi aparatură medicală aflată într-o continuă schimbare.

Viziune

Standardele noastre, împreună cu importanţa domeniului medical, ne impun o gândire de sistem care tinde în permanenţă spre colaborări consultative şi parteneriate pe termen lung. Vizăm în egală măsură aspectele calitative şi cantitative, încurajând dezvoltarea profesională continuă pentru a contribui activ, atât cât ne permite rolul nostru, la un act medical de calitate.

Misiune

Încă din anul 1994, furnizăm cu succes pe întreg teritoriul României, către spitale private şi de stat, un vast portofoliu de produse şi aparatură medicală din gama premium, acoperind majoritatea domeniilor medicale. Prin know-how-ul dobândit, adăugăm un plus de valoare portofoliului pe care îl reprezentăm, reuşind în acelaşi timp să oferim cu echipa proprie, servicii integrate de import, promovare, distribuţie, service tehnic şi asistenţa post vânzări.

Valori

Valorile care ne ghidează sunt calitatea, continuitatea şi evoluţia. Încurajăm gîndirea inovativă, favorizând în permanenţă crearea de avantaje competitive tangibile şi mai ales intangibile. În acest spirit, am ales spirala ca simbol al companiei, care este de fapt calea perfectă spre evoluţie, bazată pe principiul mişcării continue şi care în acelaşi timp îşi măreşte vibraţia.