Despre Noi

ThreePharm a intrat în anul 2014 pe piaţa producătorilor de energie electrică din surse regenerabile prin achiziţionarea a 9 microhidrocentrale în Transilvania. Am pornit cu o putere instalată de 3.2MW şi cu obiectivul principal de a retehnologiza şi moderniza turbinele şi clădirile civile, pentru a livra în mod şi mai responsabil energie verde în sistemul energetic naţional. Suntem înregistraţi pe pieţele administrate OPCOM, dispunem de toate licenţele impuse de rigorile legislative şi comercializăm energia produsă prin intermediul furnizorilor profesionişti de energie.

Viziune

Menţinem standarde înalte de productivitate, dar şi un echilibru între nevoile economice, tehnice, sociale şi de mediu, livrând în mod responsabil energie verde în sistemul energetic naţional.

Misiune

Prin retehnologizare şi prin strategii coerente şi sustenabile, dar şi prin perfecţionarea continuă a capitalului uman, vom maximiza potenţialul tehnologic şi economic al fiecărei micro-hidrocentrale în parte, urmându-ne viziunea şi atingându-ne obiectivele propuse.

Valori

Valorile care ne ghidează sunt calitatea, continuitatea şi evoluţia. Încurajăm gândirea inovativă, favorizând în permanenţă crearea de avantaje competitive tangibile şi mai ales intangibile. În acest spirit am ales spirala ca simbol al companiei, care este de fapt calea perfectă spre evoluţie, bazată pe principiul mişcării continue şi care în acelaşi timp îşi măreşte vibraţia.

    Anunt:

De solicitare Autorizație de mediu

SC THREE PHARM SRL cu sediul în localitatea Tg. Mureș, str. Evreilor Martiri nr. 4, C17, anunță depunerea documentației la Agenția de Protecție a Mediului Mureș întocmită conform ORD. 1798 / 2007 al MMDD, în vederea obținerii Autorizației de mediu pentru obiectivul ,,Centrală electrică fotovoltaică de 995 kW CA instalată pe sol pe structură metalică” pe amplasamentul din loc. Miercurea Nirajului, str. Libertății nr. 16. Activitatea constă în Producerea de energie electrică utilizând energia solară. Orice informații, sugestii și contestații privind impactul asupra mediului se pot obține la sediul APM Mureș str. Podeni nr. 10, tel. 0265-314984, 314987, fax 0265-314985, în termen de 10 zile de la publicare.

 

Certificari