Despre Noi

ThreePharm a intrat în anul 2014 pe piaţa producătorilor de energie electrică din surse regenerabile prin achiziţionarea a 9 microhidrocentrale în Transilvania. Am pornit cu o putere instalată de 3.2MW şi cu obiectivul principal de a retehnologiza şi moderniza turbinele şi clădirile civile, pentru a livra în mod şi mai responsabil energie verde în sistemul energetic naţional. Suntem înregistraţi pe pieţele administrate OPCOM, dispunem de toate licenţele impuse de rigorile legislative şi comercializăm energia produsă prin intermediul furnizorilor profesionişti de energie.

Viziune

Standardele noastre, împrVizăm să menţinem standarde înalte de productivitate, dar şi un echilibru între nevoile economice, tehnice, sociale şi de mediu, livrând în mod responsabil energie verde în sistemul energetic naţional.

Misiune

Prin retehnologizare şi prin strategii coerente şi sustenabile, dar şi prin perfecţionarea continuă a capitalului uman, vom maximiza potenţialul tehnologic şi economic al fiecărei micro-hidrocentrale în parte, urmându-ne viziunea şi atingându-ne obiectivele propuse.

Valori

Valorile care ne ghidează sunt calitatea, continuitatea şi evoluţia. Încurajăm gândirea inovativă, favorizând în permanenţă crearea de avantaje competitive tangibile şi mai ales intangibile. În acest spirit am ales spirala ca simbol al companiei, care este de fapt calea perfectă spre evoluţie, bazată pe principiul mişcării continue şi care în acelaşi timp îşi măreşte vibraţia.

    Anunt:

SC THREE PHARM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Centrală electrică fotovoltaică de 1500 kW c.a., instalată pe sol pe structură metalică, împrejmuire și branșament electric” propus a fi amplasat în orașul Miercurea Nirajului, str. Libertății, nr 6., jud Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro

Observațiile publicului se primesc prin poștă: municipiul Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 0265/314985.

 

Certificari