Despre Noi

ThreePharm a intrat în anul 2014 pe piaţa producătorilor de energie electrică din surse regenerabile prin achiziţionarea a 9 microhidrocentrale în Transilvania. Am pornit cu o putere instalată de 3.2MW şi cu obiectivul principal de a retehnologiza şi moderniza turbinele şi clădirile civile, pentru a livra în mod şi mai responsabil energie verde în sistemul energetic naţional. Suntem înregistraţi pe pieţele administrate OPCOM, dispunem de toate licenţele impuse de rigorile legislative şi comercializăm energia produsă prin intermediul furnizorilor profesionişti de energie.

Viziune

Standardele noastre, împrVizăm să menţinem standarde înalte de productivitate, dar şi un echilibru între nevoile economice, tehnice, sociale şi de mediu, livrând în mod responsabil energie verde în sistemul energetic naţional.

Misiune

Prin retehnologizare şi prin strategii coerente şi sustenabile, dar şi prin perfecţionarea continuă a capitalului uman, vom maximiza potenţialul tehnologic şi economic al fiecărei micro-hidrocentrale în parte, urmându-ne viziunea şi atingându-ne obiectivele propuse.

Valori

Valorile care ne ghidează sunt calitatea, continuitatea şi evoluţia. Încurajăm gândirea inovativă, favorizând în permanenţă crearea de avantaje competitive tangibile şi mai ales intangibile. În acest spirit am ales spirala ca simbol al companiei, care este de fapt calea perfectă spre evoluţie, bazată pe principiul mişcării continue şi care în acelaşi timp îşi măreşte vibraţia.

    Anunt:

SC THREE PHARM SRL, in calitate de titular, anunta publicul interest asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru “ PUZ introducere teren in intravilan in vederea construirii- Centrala electrica fotovoltaica de 450 kw intalata pe sol pe structura metalica, imprejmuire, bransamente la utilitati” , realizat in municipiul Dej, strada Dubrava Rosie, nr. 44, CF 58679, judetul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului Mun. Targul-Mures, strada Everilor Martiri nr. 4, din data de 29.03.2021, de luni -joi intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-13. Publicul interest poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana in data de 16.04.l2021 la APM Cluj, strada Dorobantilor nr. 99, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9-14 si vineri 9-13. 

 

Certificari