Responsabilitate socială

Responsabilitatea Socială Corporativă o abordăm din perspectiva conceptului “Triple-Bottom-Line”, vizând prosperitatea economică, respectarea mediului şi ameliorarea coeziunii sociale. Ţinând cont, aşadar, de principiul eficienţei economice şi de limitele impuse de cadrul general, acordăm o atenţie sporită şi certificărilor de mediu, a managementului responsabil al tuturor resurselor şi ne implicăm activ în comunitatea noastră, oferind o “casă” proiectelor Labradors (descrise mai jos).